Pr02_magazynowadzenie papierowych książek służby odchodzi do historii. Koniec ze żmudnym wpisywaniem danych, przechowywaniem stosów książek i żmudnym wyszukiwaniem w nich informacji.

Dzięki Elektronicznej Książce Służby wszystkie dane zachowywane do tej pory w formie papierowej będą zapisywane cyfrowo w jednym miejscu gdzie w łatwy sposób będziemy mogli dotrzeć do zdarzeń i incydentów zapisanych nawet po wielu latach.

Dzięki elektronicznej książce służby wszystkie raporty i notatki ze zdarzeń, przekazywane są natychmiast do odpowiednich osób. Na zdefiniowany adres email natychmiast po zarejestrowaniu dotrze raport ze zdarzenia. Jeśli wpiszemy w aplikacji numer telefonu, możliwe jest dodatkowo wysłanie powiadomienia SMS o tym, że zdarzenie wystąpiło.

  • Wszystko jest ulokowane na centralnym serwerze, dzięki czemu mamy dostęp do danych i raportów z każdego miejsca gdzie jest Internet.
  • Łatwa i klarowna archiwizacja (dostęp do raportów) po obiektach (wyszukiwarka obiektów on-line)
  • Szybkie zgłoszenia incydentów, powiadomienia o zdarzeniach przez SMS / email.
  • Przejrzyste wprowadzanie informacji o rozpoczęciu zmiany i jej zakończeniu.
  • Możliwość podglądu obsady zmiany w czasie rzeczywistym.
  • Proste dodawanie komentarzy do zdarzeń.
  • Możliwość dodawania zdjęć i dokumentów do raportu
  • Wiele innych.
Translate »