• Możliwość g01_ochrona_fizycznarafikowania Agentów Ochrony w prosty i przejrzysty sposób.
  • Blokady wprowadzenia do planu pracy tej samej osoby w tym samym czasie na kilku obiektach.
  • Możliwość wyłapywania błędów już na etapie wprowadzania grafiku agentów ochrony. System wyświetli błędy krytyczne oraz nie dopuści do niepoprawnego planowania obsady.
  • Łatwe rozliczenie przepracowanych godzin pracy agenta ochrony. System porówna je z Umową i umożliwi wystawienie prawidłowej faktury.
  • Następnie system na podstawie zaplanowanego grafiku przygotuje listę pracowników i wartość należnego im wynagrodzenia.
  • Szybka i automatyczna integracja ADINFO z programami kadrowo-księgowymi.
  • Zapominasz o listach płac w formie papierowej, przynoszonych do księgowej.
  • Szybki eksport danych oraz łatwe importowanie ich do programu księgowego. Bardzo przyspiesza to procesy w firmie oraz ogranicza kosztowne błędy.
  • Prowadzisz więcej niż tylko jedną firmę? Żaden problem, w programie ADINFO bez problemu możesz przenosić dane pracowników według Twoich potrzeb tak żeby zoptymalizować koszty pracownicze. Wszystko posiadasz w jednym systemie odpowiednio pogrupowane.
Translate »