Fakturowanie i windykacja

Opis funkcji

Fakturowanie i windykacja

  • Generacja faktur na podstawie umów i aneksów
  • Pewności fakturowania wszystkich obiektów i klientów
  • Fakturowanie wszystkich prac instalacyjnych i serwisowych bezpośrednio po ich zakończeniu
  • Zabezpieczenie przed modyfikacją danych klientów fakturowanych
  • Rejestracja kontaktów windykacyjnych z Klientami
  • Druk sald klienta na fakturze i wezwań do zapłaty

Fakturowanie usług Działu Technicznego

Każdy protokół z zakończenia prac technicznych oznaczony jest w programie Obsługa Techniczna, czy podlega fakturowaniu. Jeśli przeznaczony jest do fakturowania, to w programie Fakturowanie widoczny jest na liście prac zakończonych. Faktura generowana jest na podstawie danych zapisanych w protokole.

Fakturowanie usług Ochrony Fizycznej

Usługi świadczone przez dział Ochrony Fizycznej fakturowane są po zarejestrowaniu przepracowanych godzin na obiektach. Faktury mogą być wystawiane ryczałtowo lub według stawek godzinowych.

Fakturowanie usług Konwojowania

Usługi Konwojowania mogą być fakturowane na podstawie wypełnionych kart zadań dla poszczególnych załóg. Karty te składają się z usług odbioru i zdania wartości, które mogą być oddzielnie wycenione.

Dodatkowe dane na fakturach

Każda z wystawionych faktur posiada zakładkę z informacją, do jakich umów lub protokołów została wystawiona. Dodatkowo każda z pozycji faktur może być kojarzona z konkretnym obiektem. Pozwala to na analizowanie wyników sprzedaży nawet na poziomie obiektów i kontraktów.

Windykacja

Program generuje wezwania do zapłaty, które mogą być drukowane razem z fakturą. Pracownicy Działu Windykacji kontaktując się z klientem, wystawiają notatki w systemie. Do notatek tych automatycznie może być zapisywany aktualny stan rozliczeń z klientem. System przypomina indykatorom, kiedy powinni kolejny raz skontaktować się z klientem i automatycznie może kończyć obsługę spraw w razie otrzymania płatności.

System umożliwia prowadzenie dokumentów windykacji sądowej, o różnych ścieżkach postępowania w zależności od kategorii klienta. Dostępne są raporty, jakie sprawy i na jakim etapie są w toku.

Fakturowanie abonamentów

Faktury za usługi abonamentowe wystawiane są na podstawie umów. Wystawianie faktur odbywa się przez generowanie dla wskazanego typu umowy i może być miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. Program sam uwzględnia przy generowaniu faktur aneksy, zakończenie lub rozwiązanie umowy.

Translate »