Fakturowanie i windykacja

Opis funkcji

Fakturowanie

 • Fakturowanie automatyczne: generacja 1500 faktur w ciągu 10 min.
 • Wiele adresów korespondencyjnych dla jednego klienta
 • Możliwość generacji wielu faktur do jednej umowy, wysyłanych na różne adresy
 • Płatności ratalne na fakturach
 • Schematy rat z automatycznym wyliczaniem terminów płatności
 • Możliwy druk rejestrów VAT odrębnie dla usług abonamentowych (na życzenie klienta)
 • Obsługa płatności masowych z indywidualnymi kontami klientów
 • Druk przelewów dla klientów
 • Możliwość druku na pojedynczej kartce faktury i formularza przelewów
 • Druk rozliczenia płatności na fakturach
 • Generacja not obciążeniowych za nieuzasadnione interwencje
 • Fakturowanie ochrony fizycznej na podstawie raportów ochrony lub ryczałtów
 • Fakturowanie usług konwojowych na podstawie kart zadań lub ryczałtów
 • Kontrola liczby egzemplarzy wydruku faktur
 • Możliwość rejestracji dokumentów zakupu

Windykacja

 • Grupy windykacyjne klientów
 • Przyporządkowanie windykatorów do grup klientów
 • Definicje schematów windykacji, obejmujących postępowanie sądowe
 • Raporty pokazujące sprawy na wybranym etapie windykacji
 • Możliwość automatycznej generacji pierwszego wezwania do zapłaty od razu przy druku faktury
 • Notatki windykacyjne z przypominaniem o kontakcie z klientem
 • Dostęp do danych osób upoważnionych do odwoływania alarmów (bez haseł)
 • Obiegówki wypełniane przy rozwiązaniu umowy z klientem
 • Raporty windykacyjne z uwzględnieniem płatności ratalnych
 • Raporty umów rozwiązanych z niezerowym saldem klienta
 • Kontrola zadłużenia klienta z tytułu zobowiązań z innymi firmami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej
Translate »