Konwojowanie

Opis funkcji

Konwojowanie

 • Ewidencja danych klientów, kontrahentów i obiektów
 • Procedury konwojowe
 • Zarządzanie załogami
 • Układanie kart zadań
 • Zarządzanie flotą
 • Współpraca z sortowniami
 • Analiza kosztów transportów i konwojów
 • Terminale dla załóg na telefony komórkowe
 • Przekazywanie kart zadań na terminale
 • Potwierdzenia dojazdów, odjazdów i zdarzeń
 • Powiadomienie o zmianach w zadaniach
 • Pozycjonowanie i kontrola meldunków poprzez GPS

Układanie kart zadań

Dyspozytorzy przy planowaniu tras przydzielają skład załogi do pojazdu oraz określają listę zadań. Każde zadanie składa się z punktu odbioru i zdania wartości. Wcześniej zapisane w grafikach zadania same trafiają do odpowiedniej załogi, np. inkasa, natomiast konwoje zgłaszane bezpośrednio przez klienta rejestrowane są przy wykorzystaniu mechanizmu „tras wzorcowych” lub przez bezpośrednie wpisywanie przy użyciu kryptonimów własnych lub kryptonimów klientów.

Zarządzanie załogami

Działanie operacyjne dyspozytorów grup konwojowych koncentruje się na konsoli konwojowania, gdzie widoczne są wszystkie grupy konwojowe z kartami zadań oraz stanem ich realizacji. Jeśli załogi wyposażone są w łączność GPRS, to na konsoli w czasie rzeczywistym zaznaczane są podjazdy i odjazdy z obiektów oraz wykonane zadania. Program raportuje osobno czas oczekiwania i czas jazdy.

Zarządzanie flotą

Ewidencja pojazdów obejmuje, poza informacjami podstawowymi, dane o tym, kto odpowiada za pojazd, jakie usterki były zgłaszane, gdzie zostały naprawione, ewidencję zmian ogumienia, przebieg ubezpieczenia, tankowania itp. Możliwa jest sygnalizacja dla dyspozytora zwiększonego niż dopuszczalne zużycia paliwa.

Współpraca z sortownią

Program Konwojowanie może współpracować z programem Sortownie firmy AD INFO Bazy Danych. Współpraca może odbywać się bezpośrednio przez wymianę zleceń z Sortownią poprzez bazę danych albo poprzez pliki.

Łączność z załogami

Każda z załóg konwojowych może zostać wyposażona w terminal systemu działający na palmtopie. Za jego pomocą załoga informowana jest o przydzielonych zadaniach, a sama przesyła potwierdzenia przyjazdu pojazdu pod obiekt oraz odjazdu. Palmtop może być podłączony do odbiornika GPS i wówczas pozycja pojazdu może być wyświetlana na mapie w konsoli dyspozytora.

Ewidencje

Program Konwojowanie służy do ewidencji danych klientów, kontaktów, obiektów oraz zakresu świadczonych usług konwojowania. Dla każdego z punktów możliwe jest wprowadzenie grafików, kiedy mają być wykonywane zadania i na tej podstawie program sam generuje wpisy do kart zadań odpowiednich załóg.

Translate »