Magazyn

Opis funkcji

Magazyn

 • Rozliczenie ilości i wartości sprzętu
 • Stały nadzór nad stanami magazynowymi
 • Dokumentacja WZ, RW, MM, PZ
 • Rozliczenie instalatorów i serwisantów na podstawie protokołów
 • Kartoteki urządzeń powierzonych instalatorom i serwisantom
 • Kartoteki urządzeń wydanych na obiekt
 • Precyzyjne i szybkie określanie centrów kosztowych
 • Prognoza niezbędnych zakupów dla zleceń
 • Kontrola nad wydawaniem sprzętu w myśl zasady „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”
 • Łatwa i szybka inwentaryzacja
 • Raporty dla działu księgowości

Kartoteki obiektowe i osobiste

Każde wydarzenie zapisywane jest w kartotece obiektu dla którego artykuły są przeznaczone oraz w kartotece pracownika, odbierającego artykuły z magazynu. Analogicznie jest w przypadku zwrotów. Dzięki temu w każdym programie można sprawdzić, jakie jest aktualne wyposażenie obiektu bez konieczności osobnej rejestracji tego wyposażenia. Można też sprawdzić, ile firma zainwestowała w wyposażenie obiektów ochrony fizycznej oraz w umundurowanie pracowników ochrony.

Zamówienia do dostawców

Z programu Magazynowego można drukować zamówienia wystawione wcześniej w Dziale Technicznym, na podstawie zleceń, do realizacji których nie ma wystarczających zapasów w magazynie. Magazynierzy mogą również określać stany minimalne artykułów oraz drukować zestawienia artykułów brakujących do realizacji wystawionych już zleceń.

Rozliczanie ilościowe i wartościowe

Gospodarka magazynowa prowadzona jest według reguły „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”. Możliwy jest w szczególnych przypadkach wybór konkretnej partii, a co za tym idzie, ceny wydanego artykułu. Program magazynowy wyposażony jest w dokumenty i raporty dotyczące inwentaryzacji. Magazyny mogą być prowadzone w wielu lokalizacjach, na przykład w oddziałach.

Raportowanie

Oprócz typowych zestawień obrotów magazynowych, dostępnych jest wiele innych raportów, między innymi wyposażenia serwisantów, instalatorów i pracowników ochrony. Dostępne są także raporty wiekowania artykułów w magazynie, czy też raporty przekrojowe, dotyczące zapasów we wszystkich magazynach.

Obsługa zleceń

Pracownicy w magazynie odbierają zlecenia z Działu Technicznego lub Ochrony Fizycznej, na których podane jest komu i kiedy należy wydać artykuły i na jaki obiekt. Na podstawie specyfikacji materiałowej zawartej w zleceniach magazynier jednym kliknięciem myszki wystawia dokument rozchodowy: WZ lub RW.

Translate »