Marketing / CRM

Opis funkcji

Marketing CRM

  • Rejestracja umówi i innych dokumentów – dołączanie skanów
  • Zarządzanie kontaktami z klientami
  • Ewidencja potencjalnych klientów
  • Zlecenia dla działu technicznego
  • Dane o klientach do księgowości
  • Pełna dokumentacja dla MSW
  • Rozliczanie handlowców: – potencjalny klient – prowizje
  • Obsługa reklamacji
  • Analizy i raporty

Prowizje handlowców

Program Marketing posiada narzędzia służące do definiowania, naliczania i przyznawania prowizji dla handlowców. Prowizje mogą być uzależnione od wysokości abonamentu, zyskowności kontraktu, czy też od typu zakupionego pakietu. Naliczanie prowizji ma miejsce po zawarciu umowy lub po otrzymaniu zapłaty od klienta. W programie można zrealizować praktycznie każdy typ systemu prowizyjnego.

Rejestracja umów

Po zawarciu, umowy z klientami są rejestrowane i skanowane w systemie. Na ich podstawie wystawiane są zlecenia na instalację do Działu Technicznego. Zarejestrowane umowy na monitorowanie są przekazywane do Stacji Monitorowania. Umowy i aneksy zarejestrowane w programie Marketing są wykorzystywane do generowania faktur, a zmiany w nich wprowadzone mają wpływ na wysokość fakturowanych usług.

Analizy i raporty

Wyniki sprzedaży lub tendencje w pozyskiwaniu klientów mogą być przedstawione w postaci kilkudziesięciu raportów. Analizy można przedstawiać w ujęciu według typu umowy, handlowców, oddziałów, itp. Dostępne są bilanse ilościowe i wartościowe kontraktów pozyskanych i utraconych.

Dział Obsługi Klienta

Pełny dostęp do danych potencjalnych i aktualnie obsługiwanych klientów sprawia, że program Marketing wykorzystywany jest także w Dziale Obsługi Klienta (DOK). Użytkownicy programu mają wgląd nie tylko w dane i skany kontraktów, lecz także w historię sprzedaży i płatności oraz w rejestr wszystkich kontaktów z klientem. Przez powiązanie z Działem Technicznym i Stacją Monitorowania, pracownicy DOK widzą przebieg instalacji i serwisowania obiektów, mają też dostęp do zdarzeń na obiektach i sposobu ich obsłużenia przez operatorów

Obsługa przedsprzedażna

Narzędzia CRM zawarte w programie Marketing umożliwiają rejestrację i planowanie spotkań lub kontaktów z potencjalnymi klientami. Pozwalają na prowadzenie projektów marketingowych mających na celu pozyskanie klientów oraz na ocenę skuteczności zarówno całych projektów, jaki i poszczególnych handlowców.

Translate »