Monitorowanie

Opis funkcji
 • Odsłuchiwanie rozmów nagranych na rejestratorach w trakcie obsługi wybranego na konsoli zdarzenia
 • System SMS’owy dla serwisantów/instalatorów informujący o otrzymanych sygnałach z nadajników i ich poziomach
 • Możliwość współpracy z terminalami GPRS dla załóg interwencyjnych i serwisantów/instalatorów
 • Możliwość współpracy z bezobsługowymi stacjami monitorowania: trzytorowa transmisja danych do stacji obsługowej przez Internet, GPRS, SMS
 • Możliwość współpracy z terminalami monitorowania u klientów kluczowych: dostęp do zdarzeń w czasie rzeczywistym, ograniczony do obiektów klienta
 • Możliwość przesyłania sygnałów przez internet do innych systemów AD INFO
 • Możliwość współpracy z System „OCHRONA ON-LINE” umożliwiający bezpośredni dostęp klientów do zdarzeń na obiektach, serwisach, danych o fakturach i płatnościach przez WWW
 • Automatyczne akcje po odbiorze sygnału (np. SMS do klienta, faks, e-mail, powiadomienie załogi)
 • Do 100 nadajników na jednym obiekcie
 • Wybór dowolnego sygnału do odbioru „na cicho” (tryb testowy dla obiektu, nadajnika, sygnału, linii, strefy)
 • Pomiar poziomu sygnału radiowego dostępny dla operatora z wyszczególnieniem retransmiterów
 • Mapy: pozycjonowanie załóg i obiektów, określanie pozycji obiektu na podstawie kodu pocztowego, miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu
 • Procedury dla operatorów niepozwalające na zamknięcie zdarzenia bez wykonania określonych operacji
 • Wybór numeru telefonu przez program po kliknięciu operatora na liście osób do powiadomienia
 • Informowanie operatora o przekroczeniu przez klienta dozwolonego limitu wezwań nieuzasadnionych
 • Sygnalizacja dla operatora przekroczenia czasów dojazdu w porze dziennej/nocnej
 • Kontrola meldunków ochrony fizycznej z grafikami tygodniowymi/dziennymi zmian warty
 • Kontrola meldunków wykonania asyst na obiektach
 • Planowanie dyżurów operatorów i drukowanie grafików z uwzględnieniem czasu pracy zaplanowanego w innych działach, np. konwoje, ochrona fizyczna
 • Kontrola uzbrojeń/rozbrojeń obiektów, nadajników, stref
 • Audyt zmian danych obiektów, nadajników, osób odwołujących

Rodzaje odbiorników obsługiwanych przez System OCHRONA:

• KP
• VISONIC
• SAFECOM
• SURGARD
• PYRONIX
• (PL) ELTE GPRS
• (PL) ESOM
• (PL) DYSKAM
• (PL) GORKE
• (PL) MESSER
• (PL) NOKTON
• (PL) OPTOSCAN
• (PL) PRONAL
• (PL) PULSON
• (PL) RSB 2000
• (PL) SATEL
• (PL) SECURITY
• (PL) SEZAM

Translate »