Obsługa techniczna

Opis funkcji

Obsługa techniczna

 • Zlecenia instalacyjne, serwisowe i konserwacyjne
 • Rozliczane zleceń poprzez protokoły odbioru
 • Wykaz urządzeń zainstalowanych na obiekcie
 • Wykaz czynności wykonanych na obiekcie
 • Automatyczne generowanie zleceń konserwacyjnych
 • Przypisywanie serwisantów do rejonów / obiektów
 • Wyliczanie rentowności poszczególnych kontraktów
 • Kontrola kosztów związanych z serwisantami zewnętrznymi i wewnętrznymi
 • Rozliczanie serwisantów i instalatorów z powierzonego sprzętu
 • Rozliczanie serwisantów i instalatorów z wykonanych prac
 • Terminale dla instalatorów
 • Prowadzenie ksiąg realizacji

Obsługa konserwacji

Osoby zajmujące się zarządzaniem konserwacjami określają, na podstawie zarejestrowanej w Marketingu umowy – definicję konserwacji na obiekcie. Definicja konserwacji wykorzystywana jest do automatycznej generacji zleceń na konserwację obiektów.

Obsługa serwisu i konserwacji

Dział Serwisu wykorzystuje program Obsługa Techniczna do obsługi zgłoszeń serwisowych (dokument rejestrowany w systemie) i do zarządzania zleceniami serwisowymi. Użytkownicy programu mają wgląd w grafiki prac poszczególnych serwisantów i na tej podstawie mogą przydzielać kolejne zadania.

Rozliczanie instalatorów i serwisantów

System, dzięki powiązaniu z programem Magazyn, posiada informacje na temat kosztów materiałowych instalacji i serwisów, a dzięki połączeniu z Fakturowaniem dostępna jest kwota zafakturowana oraz stan płatności za wykonane usługi. Na tej podstawie mogą być liczone prowizje instalatorów i serwisantów, zawierające składnik uzależniony od zyskowności usług. Instalatorzy i serwisanci są w programie rozliczani także z powierzonych im urządzeń, ponieważ każdy posiada swoją indywidualną kartotekę wyposażenia.

Współpraca ze Stacją Monitorowania

W programie Obsługa Techniczna można bezpośrednio sprawdzić, jakie sygnały zostały odebrane z obiektu oraz kiedy stwierdzono braki łączności. Obsługa braków łączności nie wymaga angażowania pracowników Stacji Monitorowania. Z kolei pracownicy Stacji Monitorowania rejestrują zgłoszenia serwisowe, które są następnie obsługiwane przez Dział Serwisu w programie Obsługi Technicznej.

Współpraca z Działem Fakturowania

Zarejestrowane w programie Obsługa Techniczna protokoły z instalacji, serwisów lub konserwacji są podstawą do wystawiania faktury sprzedaży w Dziale Fakturowania.

Obsługa instalacji

Użytkownicy programu Obsługa Techniczna pracują przede wszystkim na zleceniach, wcześniej zarejestrowanych w programie Marketing lub wprowadzonych bezpośrednio przez pracowników Działu Technicznego. Zlecenia zawierają między innymi specyfikację artykułów przewidzianych na instalację, do wydania z magazynu. Po zaakceptowaniu zlecenia do wykonania, jest ono widoczne w magazynie. Po wykonaniu instalacji rejestrowany jest protokół zdawczo-odbiorczy z możliwością podłączenia skanu dokumentu.

Translate »