Ochrona fizyczna

Opis funkcji

Ochrona fizyczna

 • Rejestr zawartych umów
 • Wykaz pracowników ochrony
 • Rejestr wydanych legitymacji
 • Prowadzenie ksiąg realizacji umowy
 • Zespoły inspektorów i agentów
 • Planowanie grafików służb
 • Wyposażenie obiektów, własne / Klienta
 • Kartoteki urządzeń pobranych na obiekt i agentów
 • Dostęp do umów, planów ochrony, meldunków
 • Wydzielenie posterunków na obiektach
 • Raporty ochrony dla obiektów i agentów
 • Fakturowanie wszystkich procesów
 • Naliczanie wynagrodzeń

Wyposażenie pracowników

Każdy pracownik ochrony lub koordynator ma swoją osobistą kartotekę z ewidencją artykułów pobranych z magazynu. W danych koordynatora widoczne jest, co pobrał na swoje osobiste wyposażenie, a co na wyposażenie podlegających mu obiektów. Dzięki temu firma ma kontrolę nad swoim majątkiem, również po wydaniu z magazynu.

Przepracowane godziny i wynagrodzenia

Program Ochrona Fizyczna może naliczać godziny lub kwoty do wypłaty dla pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę lub zlecenie. W przypadku etatów, jeśli rejestrowane są szczegółowe grafiki miesięczne, system może naliczać godziny nocne oraz naliczać lub ostrzegać o godzinach nadliczbowych. Możliwe jest również zbiorcze rejestrowanie czasu przepracowanego na obiekcie przez pracownika, bez konieczności czy pracował wówczas na etacie, czy na zlecenie.

Zachowanie standardów pracy

Przy planowaniu ochrony, jeśli wykorzystywane są grafiki miesięczne, firma może wprowadzić zasady ograniczające dowolność koordynatorów przy planowaniu ochrony. Przykładem może być eliminowanie dyżurów tej samej osoby na kilku obiektach jednocześnie, maksymalny dyżur etatowy nie przekraczający 24 godzin itp. Możliwe są również ostrzeżenia dla projektujących grafik, na przykład zbyt wiele niedziel pracujących z rzędu, czy przekroczenie normy etatowej dla okresu rozliczeniowego.

Zarządzanie świadczeniem usług

Program Ochrona Fizyczna wprowadza nową jakość w pracę kierownictwa firmy. W programie ewidencjonowane są obiekty z ochroną fizyczną, umowy, grafiki wymiaru ochrony. Na podstawie danych w programie wiadomo, którzy pracownicy i kiedy byli w obsadzie obiektu, ile godzin przepracowali i ile zarobili oraz jaki był zysk z obiektu.

Translate »