Ochrona fizyczna

Opis funkcji
 • Wspomagane komputerowo planowanie grafików służb na obiektach
 • Minimalizacja nadgodzin – zgodność z nowym kodeksem pracy
 • Pełne rozliczenie czasu pracy
 • Gotowa lista godzin etatowych i zleceniowych do wypłat dla agentów
 • Rejestracja służb w palmtopach na obiektach wielkopowierzchniowych z transmisją GPRS do centrali
 • Kartoteki wyposażenia obiektów i wyposażenia osobistego agentów ochrony z możliwością analizy okresu używalności umundurowania
 • Bezpośrednie fakturowanie na podstawie wypełnionych grafików
 • Forecast – planowane przychody z ochrony na miesiąc lub rok dla wszystkich obiektów
 • Kontrola wysokości stawek zleceniowych pracowników z koniecznością ich akceptacji powyżej limitu
 • Przekazywanie godzin do wypłaty do programów HR (*)
 • Sygnalizacja nowych nieobecności dla kierowników ochrony (*)
 • Automatycznie zakładanie kartotek pracowniczych (*)
 • Kontrola czy w planowanym/wykonanym czasie ochrony pracownik posiada obowiązującą umowę etatową lub zleceniową
 • Sygnalizacja kierownikom ochrony osób, które posiadają etat a nie są uwzględnione w planowaniu ochrony
 • Brak możliwości zapisu grafiku, gdzie jedna osoba pracuje jednocześnie w dwóch miejscach
 • Definiowalna maksymalna długość dyżuru na etacie
 • Kontrola czasu odpoczynku pomiędzy dyżurami etatowymi
 • Ostrzeżenie w przypadku zapisu grafiku służby niezgodnego z planowaną ochroną wynikającą z umowy z klientem
 • Możliwość wpisania dyżurów wypłacanych pracownikom, a niefakturowanych, np. szkolenie, z koniecznością podania przyczyny niefakturowania
 • Możliwość wpisania dyżuru bez wypłaty dla pracowników, z zachowaniem fakturowania klienta
 • Naliczanie prowizji kierowników ochrony od dochodu z obiektu po zapłacie za faktury
 • Rejestracja wizyt kierowników ochrony na obiektach
 • Rejestracja dodatkowych kosztów ochrony, np. należności za korzystanie z telefonu klienta
 • Możliwość wprowadzania i fakturowania zestawień dla załóg interwencyjnych
 • Możliwość naliczanie opłacalności obiektu w oparciu o dochody i koszty (wynagrodzeń (*), ochrony)

(*) wymagany interfejs z programem HR

Translate »