Sortownie

Obsługa gotówki

Wielodziałowość

Program Sortownie działa w architekturze umożliwiającej pracę wielu sortowni, niezależnie od stanu połączenia z centralą. Aktualne dane każdej z sortowni są widoczne na serwerze centralnym i mogą być aktualizowane z dowolną częstotliwością, na przykład co 5 minut.

Organizacja liczenia gotówki

Każdy pakiet przyjęty do sortowni jest ewidencjonowany, z możliwością wykorzystania kodów paskowych. Każde przekazanie pakietu między skarbcem, kierownikiem zmiany, a liczarzem, jest rejestrowane. Na podstawie zapisów w bazie można odtworzyć drogę, którą przeszła koperta od pojawienia się w sortowni, do przekazania wartości do skarbca. Możliwe jest podłączenie do stanowisk liczarzy urządzeń liczących, przesyłających dane do programu za pomocą łącza szeregowego.

Uprawnienia i bezpieczeństwo

Osoby o różnych funkcjach w sortowni mają dostęp do odrębnych modułów, dostosowanych do zakresu ich obowiązków. System zatwierdzania raportów liczarzy i zmian sortowni pozwala na pełną kontrolę zgodności przeliczanej gotówki z kwotami zadeklarowanymi. W razie stwierdzenia niezgodności automatycznie drukowane są odpowiednie noty i następuje blokada pakietów, z koniecznością zatwierdzenia niezgodności przez kierownictwo.

Obsługa skarbca

Skarbiec jest powiązany z pracą sortowni. Zakończenie zmiany w sortowni uwarunkowane jest wczytaniem wszystkich odprowadzeń w skarbcu. Nowe odprowadzenia są sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo. W ramach tego samego banku możliwe jest grupowanie skarbców w wielu oddziałach. W zestawieniach skarbcowych mogą być ujmowane wartości przygotowanych zasiłków.

Współpraca z systemami bankowymi

Wdrożenie programu Sortownia obejmuje konfigurację interfejsów z bankowymi systemami informatycznymi. Poprzez ustalone protokoły banki mogą zgłaszać bezpośrednio zlecenia zasilenia oddziałów lub bankomatów. Dostępne są także rozwiązania pozwalające na bieżąco odczytywać stany w bankomatach oraz wspomagające przygotowywanie zasiłków.

Wielobankowość

Pracownicy sortowni, logując się do programu, wybierają bank, którego wartości są aktualnie przeliczane. W szczególnych przypadkach możliwe jest zarejestrowanie pakietu do banku innego niż bieżący. Każdy bank ma niezależnie prowadzony skarbiec oraz raportowanie. Wartości mogą być rejestrowane w dowolnych walutach.

Translate »