Aplikacja mobilna ochrony fizycznej

Cechy i obsługa aplikacji mobilnej

Głównym zadaniem aplikacji jest wyświetlanie zadań użytkownika (np. pracownika ochrony) które ma do wykonania danego dnia oraz tych, które już wcześniej zostały wykonane. Za jej pośrednictwem można wygenerować i wysłać raport, zgłosić incydent, a także zarejestrować rozpoczęcie i zakończenie swojej zmiany.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownik ma łatwy wgląd w procedury, może szybko i intuicyjnie zgłaszać wystąpienie poszczególnych zdarzeń jak również może zgłosić alarm.

Aplikacja jest dostępna w wielu wersjach językowych, między innymi polskiej, hiszpańskiej i angielskiej.

Logowanie do aplikacji

Użytkownik loguje się do aplikacji mobilnej lub do aplikacji WWW przy pomocy unikalnego loginu i hasła, które nadawane są w aplikacji WWW (w niej też określane są uprawnienia do obiektów i czynności dostępnych dla użytkownika). Każde logowanie jest rejestrowane (zapisywane są informacje o czasie, miejscu logowania itp.) i w razie potrzeby można w łatwy i szybki sposób uzyskać te informacje.
Wszystkie połączenia są szyfrowane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Dodatkowo możliwe jest ograniczenie ilości błędnych logowań np. do 3, co pozwoli zabezpieczyć urządzenie przed niepowołanym dostępem.

Wybór obiektów

Jeśli logowanie zakończy się sukcesem, zostanie wyświetlona lista obiektów do których użytkownik ma uprawnienia.
Obiekty można dodawać i usuwać dynamicznie dzięki czemu pojawią się (i znikną) bez konieczności wylogowania z aplikacji.

Lista zadań

Po wybraniu obiektu zostanie wyświetlona lista zadań, które powinny być wykonane danego dnia. W dowolnym momencie użytkownik może sprawdzić, jakie zadania zostały już wykonane.
Zadania mogą być trzech rodzajów:

  • potwierdzenie polega tylko na kliknięciu w smartfonie,
  • potwierdzenie wymaga odczytu punkt NFC (analogicznie do punktów RFID w urządzeniach obchodowych)
  • potwierdzenie wymaga zeskanowania kodu QR.

Wykonanie zadania

Po wybraniu konkretnego zadania zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie jego wykonania.
Gdy zadanie zostanie pomyślnie wykonane aplikacja wyświetli odpowiednie powiadomienie.

Dostęp do procedur

Niezwykle ważne jest, aby pracownicy ochrony stale posiadali dostęp do procedur obowiązujących na obiekcie. Wszystkie aktualne procedury, wraz z krokami ich obsługi, są dostępne w aplikacji mobilnej. Do ich sprawdzenia nie potrzeba nawet połączenia z Internetem.

UWAGA: Jeśli pracownik ochrony przystępuje do wykonania procedury może zgłosić jej wystąpienie, przez co na stacji monitorowania pojawi się zdarzenie. Kroki obsługi procedury, wykonane przez pracownika ochrony, stają się opisem zdarzenia.
Stacja monitorowania korzysta z aplikacji WWW, gdzie widoczne są alarmy braków wykonania zadań, zgłoszone przez pracowników ochrony incydenty oraz wykonane procedury. Aplikacja WWW nie wymaga instalacji. Korzystanie z funkcjonalności dla stacji monitorowania nie jest konieczne, ale jest dobrym elementem świadczenia usług ochrony.

Zgłaszanie czynności

Lista zadań do wykonania dotyczy czynności zaplanowanych. Jeśli wydarzy się coś niezaplanowanego – czy to konieczność wykonania czynności rutynowej, czy też incydent – pracownik ochrony zgłasza to poprzez aplikację mobilną. Dzięki temu w historii obiektu jest odpowiedni wpis, którego nie trzeba raportować, bo Klient ma dostęp do raportów.

Kontrola nad czasem pracy

Bardzo ważne jest aby firma ochrony miała kontrolę nad czasem pracy. Aplikacja mobilna posiada możliwość potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia pracy każdego z pracowników ochrony. Odbywa się to przez skanowanie identyfikatorów pracowniczych, drukowanych na kartach NFC analogicznie do kart kontroli dostępu.

PANIC - zgłaszanie alarmu

W sytuacjach kryzysowych, w każdym momencie, pracownik ochrony może zgłosić alarm poprzez aplikację. Zdarzenie jest automatycznie widoczne na stacji monitorowania.

Nawigowanie w aplikacji

Intuicyjny interfejs aplikacji pozwala na łatwą i szybką nawigację. Wszystkie podstawowe zadania można zrealizować już z poziomu menu głównego.

Translate »