ADINFO już od 20 lat …

… specjalizuje się w oprogramowaniu dla branży bezpieczeństwa. W codziennej pracy kierujemy się zasadą wspierania naszych Klientów we wszystkich obszarach ich działalności. Nasz ponad 20 osobowy zespół każdego dnia pracuje nad rozwiązaniami, których celem jest stworzenie Klientom możliwości do efektywniejszego zarządzania swoimi przedsiębiorstwami.

Nazwa ADINFO Bazy Danych

Słowa „ad info” pochodzą z łaciny i oznaczają „ku informacji”. Analogicznie do np. „ad astra” – „ku gwiazdom”. Człon „bazy danych” związany jest ze ścisłą i stale utrzymywaną specyfiką działania: obsługą dużych zbiorów informacji.

Zespół ADINFO

W ADINFO zatrudnionych jest trzydziestu specjalistów. Najliczniejszy zespół stanowią programiści, współpracujący ze specjalistami w zakresie zarządzania bazami danych. Pomoc dla Klientów świadczy Dział Wsparcia Technicznego. Kadrę uzupełniają analitycy oraz pracownicy działu administracji i marketingu.
Osoby zatrudnione w ADINFO to wysokiej klasy fachowcy, z kierunkowym wykształceniem, popartym specjalistycznymi szkoleniami i bogatym doświadczeniem zawodowym.

Headquarters

Formularz kontaktowy

5 + 15 =

Adres: ul. Modlińska 202, 03-119 Warszawa
telefon: +48 22 811 10 44
email: adinfo@vonhers.pl

Dotacje na innowacje

Piotr Małecki „AD INFO BAZY DANYCH” z sukcesem zakończył realizację projektu pn. „Ekspansja firmy AD INFO BAZY DANYCH na rynki zagraniczne”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 6.1 Paszport do eksportu. Nr umowy: UDA-PO16.06.01.00-14-230/13-00 z 2 czerwca 2014.

 

Translate »