Aplikacje mobilne

Terminal Ochrony Fizycznej

Android

Aplikacja Terminal mobilny OF ma umożliwić pracę menadżerom ochrony za pomocą urządzeń z systemem Android.
Terminal ma umożliwiać przeglądanie oraz edycję grafików na obiektach do których menadżer ma uprawnienia. Do aplikacji mobilnej przeniesiona jest większość funkcjonalności z aplikacji stacjonarnej.

Dane

Przeglądanie danych będzie możliwe na poziomie obiektu, posterunku lub pracownika. W aplikacji są prezentowane dane teleadresowe obiektu, plan obsady posterunków, a dla pracownika dane kontaktowe, informacje o aktywnych umowach, nieobecnościach oraz informacje o obiektach na których są zaplanowane jego dyżury.

Grafiki

Grafiki pracowników są prezentowane w postaci kalendarza z zaznaczonymi dyżurami, przy czym rozróżniane są zlecenia i etaty. Aplikacja umożliwia edycję dyżurów oraz planowanie nowych.
Podczas planowania dyżurów, uwzględniane są umowy pracownika i stan ich „wypracowania” przez pracownika w danym miesiącu (dla przykładu, jeśli pracownik ma niedopracowane godziny na umowie etatowej, to ona będzie domyślnie podpowiadana).

Limity etatowe

W podobny sposób prezentowane są grafiki posterunków i obiektu. Przy dodawaniu nowego dyżuru podpowiadani są ci pracownicy którzy nie mają jeszcze wypracowanej normy etatowej a w przypadku zleceń – nie osiągnęli jeszcze limitu określonego w aplikacji np. 1850 PLN brutto.

Translate »