Aplikacje mobilne

Terminal serwisu technicznego

Android

Aplikacja przeznaczona na telefony z systemem Android w wersji min 4.04.
Serwisant otrzymuje dostęp do listy zadań serwisowych, aktualizowanych w czasie rzeczywistym.
Modyfikacja lub aktualizacja listy zadań „na dziś” sygnalizowana jest zarówno dźwiękowo jak również komunikatem na ekranie. Serwisant posiada dostęp do zadań historycznych oraz planowanych w których może modyfikować planowany termin realizacji.

Terminal pozwala na:

– oznaczenie statusu realizacji zadania,
– czasowe zawieszenie monitorowania obiektu, w tzw. tryb testowy (tylko na obiektach gdzie na dany dzień jest zgłoszenie serwisowe i tylko na określony czas),
– przegląd sygnałów obiektu w zadanym przedziale czasu,
– przegląd wyposażenia obiektu, (urządzenia zainstalowane na obiekcie),
– zgłoszenie problemów z dojazdem lub innych mających wpływ na realizację zadań,
– możliwość przesyłania dowolnych informacji tekstowych przez koordynatora na terminal serwisanta.

Translate »