Aplikacje mobilne

Terminal załóg interwencyjnych

Android & Symbian

Aplikacja przeznaczona na telefony z systemem Android w wersji min 4.04.oraz Symbian.
Zdarzenia wymagające interwencji załogi mogą być wysyłane na terminal w trybie automatycznym lub po potwierdzeniu przez operatora stacji monitorowania.

Zdarzenia

Załoga obsługuje zdarzenia za pomocą zdefiniowanych czynności (komentarzy), które w czasie rzeczywistym przekazywane są do serwera i prezentowane operatorowi stacji. Podczas obsługi zachowana jest kolejność wykonania czynność i na każdym etapie załoga ma możliwość dodania tylko komentarzy wynikających z aktualnego stanu zdarzenia, tj. np: przed przyjęciem zdarzenia do obsługi nie ma możliwości oznaczenia dojazdu do obiektu itp.

Sygnalizacja

Aplikacja terminala pozawala również na zasygnalizowanie operatorom stacji monitorowania zajętości załogi i nie związanej bezpośrednio ze zdarzeniami alarmowymi, a uniemożliwiającymi podjecie interwencji takimi jak Asysta, Pobranie/Zdanie broni, Przerwa.

Książka telefoniczna

Aplikacja pozwala również na przekazanie załodze książki telefonicznej z której będzie mogła korzystać załoga podczas realizacji zadań.

Zagrożenie

Ponadto załoga dzięki terminalowi może zasygnalizować zagrożenie co spowoduje wygenerowanie zdarzenia alarmowego dla operatorów centrum monitorowania.

Translate »