Aplikacje mobilne

Terminal załóg konwojowych

Windows Mobile

Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem Windows Mobile wyposażone w skanery kodów kreskowych i QR. Załogi w czasie rzeczywistym raportują realizację zadań związanych z transportem gotówki. Aplikacja może pracować za równo w trybie On Line jak i Off Line.

Zdarzenia

Załoga obsługuje zdarzenia za pomocą zdefiniowanych czynności (komentarzy), które w czasie rzeczywistym przekazywane są do serwera i prezentowane operatorowi stacji. Podczas obsługi zachowana jest kolejność wykonania czynność i na każdym etapie załoga ma możliwość dodania tylko komentarzy wynikających z aktualnego stanu zdarzenia, tj. np: przed przyjęciem zdarzenia do obsługi nie ma możliwości oznaczenia dojazdu do obiektu itp.

Identyfikacja

Za pomocą terminala załogi konwojowe mają możliwość skanowania dokumentów transportowych pochodzących z systemu Ad Info jak również z systemów zewnętrznych. Na podstawie zeskanowanych kodów do bazy danych zapisywane są informacje o ilości oraz wartości pakietów zadeklarowanych przez klienta. Zadania do realizacji są grupowane na terminalu w sposób umożliwiający grupowe potwierdzanie czynności, np: zdanie gotówki w sortowni pobranej z z kilku punktów.
Terminal umożliwia również pracownikowi konwoju weryfikację tożsamości osób upoważnionych do odbioru wartości. Dane te są następnie przekazywane do systemu sortowni gotówki.

Pojazdy

Aplikacja terminali konwojowych umożliwia również potwierdzenie stanu technicznego pojazdu przed rozpoczęciem realizacji zadań, a także zgłoszenie ilości zatankowanego paliwa w powiązaniu z aktualnym stanem licznika przebiegu pojazdu.

Translate »