Banki

System do kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem placówek banku i podwykonawcami

MONITORING SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
Dział bezpieczeństwa, dzięki dedykowanej konsoli może nadzorować usługi monitorowania swoich placówek, świadczone przez firmy ochrony.
AKTUALIZACJA DANYCH
Dzięki integracji z urządzeniami w placówkach, możliwa jest zdalna aktualizacja danych np. kodów do systemu alarmowego czy multisejfu.
ZARZĄDZENIE SERWISEM
Aplikacja umożliwia kompleksowe zarządzanie serwisami systemów zainstalowanych w obiektach. Zlecenia serwisowe, kontrola wykonania, komunikacja z podwykonawcami i rozliczenia rejestrowane są w systemie.

OSOBY UPOWAŻNIONE
Zarówno bank jak i firmy świadczące na jego rzecz usługi mają możliwość aktualizacji (online) danych swoich pracowników, ich zakresu upoważnień
i odpowiedzialności. Dane przesyłane są automatycznie do i od wszystkich firm współpracujących, aktualizowane są także w systemach monitorowania.
OBSŁUGA TRANSPORTÓW GOTÓWKI
Firmy transportujące wartości online przesyłają dane pracowników upoważnionych do ich odbioru i pojazdów jakimi się poruszają. Pracownicy banku mają możliwość zamówienia transportu, zadeklarowania wartości, weryfikacji osób odbierających a także wydruku z systemu gotowego protokołu przekazania wartości.
RAPORTOWANIE
System raportuje wszystkie parametry wykonywanych usług w cyklach dziennych i miesięcznych a zdarzenia nadzwyczajne przekazywane są osobom upoważnionym poprzez SMS lub email.

Jesteś zainteresowany ?

Translate »