Obiekty sportowe

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych

PROCEDURY
Wszystkie procedury dla każdego z obiektów dostępne są dla użytkowników platformy online. W sytuacjach zarządzania kryzysowego dokumenty dostępne są natychmiast.
PLANY OBIEKTÓW
Szczegółowe plany obiektów dostępne są w systemie w formie graficznej. Dzięki integracji z systemem czasu pracy, online widzimy obsadę na poszczególnych posterunkach.
RAPORTOWANIE INCYDENTÓW
W trakcie imprezy sportowej, incydenty raportowane są natychmiast przez pracowników ochrony i obsługi obiektów. Pozwala to menedżerom lepiej kierować zasobami ludzkimi w trakcie imprezy.

KOMUNIKACJA
Użytkownicy systemu przekazują sobie informacje w postaci notatek do których przypisywane są zadania. Dzięki takiej konstrukcji nie zapomnimy wykonać żadnej zaplanowanej czynności.
ZARZĄDZANIE RUCHEM OSOBOWYM
Ewidencja wejść i wyjść pozwala na szczegółową kontrolę ile osób przebywa w obiekcie. Ewentualna ewakuacja przebiega bardzo sprawnie.
ZADANIA ZLECONE, KONTROLA
Osoby zarządzające obiektem mogą generować zlecenia czynności do wykonania dla wszystkich służb pracujących w obiekcie. Raportowanie online pozwala na uzyskanie natychmiastowej informacji o wykonaniu lub niewykonaniu zadania.

Jesteś zainteresowany ?

Translate »